1. Mēbeles paredzētas lietošanai tikai mājas apstākļos.

2. Garantija mēbelēm - 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku.

3. Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par kvalitāti, tās pārdevējs novērš bez maksas, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts pirkuma čeks.

4. Atverot iepakojumu, jāpārbauda detaļas. Ja konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam.

5. Mēbeles paredzētas ekspluatācijai telpās ar normālu gaisa mitrumu un temperatūru. Tās nedrīkst pakļaut:

  • mitruma iedarbībai (ja izlijis šķidrums, tas nekavējoties jāsaslauka ar sausu drānu);
  • uz mēbelēm nedrīkst likt karstus priekšmetus, jālieto paliktnis;
  • mēbeles nedrīkst novietot tiešā sildierīču tuvumā;
  • mēbeles nedrīkst pārvietot velkot pa grīdu, tas var radīt bojājumus;
  • tiešā saules staru iedarbības rezultātā mēbelēm var rasties izmaiņas krāsā, apdares kvalitātē;
  • tīrīšanai neizmantot šķīdinātājus (piem. acetons u.tml.).Mēbeļu kopšanai jālieto speciālie mēbeļu kopšanas līdzekļi un mīksta drāna, kas labi uzsūc mitrumu.

6. Garantija nav spēkā preces bojājumiem, kas radušies mēbeles nepareizi montējot (ja nav izmantoti firmas servisa pakalpojumi), kā arī bojājumiem, kas radušies pircējam pašam mēbeles transportējot.